Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Thể dục Thể Thao Đà Nẵng có 450 chỉ tiêu: Giáo dục thể chất 200 chỉ tiêu, Huấn luyện thể thao 200 chỉ tiêu và 50 chỉ tiêu của ngành Quản lí TDTT.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.