Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh dựa vào xét tuyển theo 4 phương thức như sau: Xét tuyển thẳng thí sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Xét theo kết quả học tập ghi trong học bạ THPT và Xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực của ĐHQGHN .