Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên có 2020 chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi THPTQG năm 2019, 17 chỉ tiêu xét tuyển bằng các phương thức khác. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.