Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 2020 chỉ tiêu trong đó 50% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.