Trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội - Miền Bắc năm 2019

Trường Đại học Văn hóa - Nghệ Thuật Quân Đội miền Bắc năm 2019 có 60 chỉ tiêu trong đó ngành Sáng tác âm nhạc có 1 chỉ tiêu, Biên đạo múa 4 chỉ tiêu. Trường xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.