Trường Đại Học Hùng Vương năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Hùng Vương năm 2023

Năm 2023, Đại học Hùng Vương thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức:

(1) Sử dụng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

(2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT

(3) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.