Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Y Dược Đại học Thái Nguyên năm 2020

Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2020 tuyển sinh ngành Y Khoa nhiều chỉ nhất với 420 thí sinh, phương thức Xét tuyển là sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.