Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Y Dược Đại học Thái Nguyên năm 2019

Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2019 có 930 chỉ tiêu tuyển sinh. 

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển (Chính quy): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. (Liên thông chính quy): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 hoặc kết quả học tập THPT.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.