Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Y Dược Đại học Thái Nguyên năm 2023

Năm 2023, trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh theo 6 phương thức và đào tạo 7 ngàn, điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển từ 19 đến 22.5 điểm.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.