Trường Đại Học Quảng Nam năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Nam năm 2021

Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh năm 2020 với tổng 1.040 chỉ tiêu và xét tuyển theo 3 phương thức. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2021 đối với các ngành ngoài sư phạm là 12.5 điểm.