Trường Đại Học Quảng Nam năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Nam năm 2021

Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh năm 2020 với tổng 1.040 chỉ tiêu và xét tuyển theo 3 phương thức. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2021 đối với các ngành ngoài sư phạm là 12.5 điểm.


Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) TPHCM đã công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo 4 phương thức (Phương thức 1b; Phương thức 2; Phương thức 4 và Phương thức 5).