Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân năm 2022

Năm 2022, trường Đại Học Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân tuyển sinh theo 02 phương thức, gồm: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an (Phương thức 1) và Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1), gọi tắt là bài thi Bộ Công an (Phương thức 3).

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này