Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội tuyển sinh theo 2 phương thức với tổng chỉ tiêu là 1500. Trong đó xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 70% tổng chi tiêu và xét kết quả học tập THPT (xét học bạ) 30% /tổng chỉ tiêu.