Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội thông báo tuyển sinh 1000 chi tiêu đối với 8 ngành đào tạo hệ đại học.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này