Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội năm 2022

Các phương thức tuyển sinh của trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội năm 2022 là:

- Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia: 80% tổng chỉ tiêu;

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ): 10% tổng chỉ tiêu;

- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (của Đại học Quốc Gia Hà Nội): 10% tổng chỉ tiêu.