Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2019 là 3180 chỉ tiêu. Trong đó, xét tuyển dựa trên kêt quả thi THPTQG năm 2019 là 2840 chỉ tiêu, xét tuyển theo các phương thức khác là 340 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.