Trường Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 2019

Trường ĐH Ngoại Thương năm 2019 có 1230 chỉ tiêu, tuyển sinh trên các phương thức: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển.  

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.