Trường Đại Học Phenikaa năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thành Tây năm 2021

Đại học Phenikaa tuyển sinh năm 2021 3767 chỉ tiêu cho 32 ngành/chương trình đào tạo với 03 phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT, xét tuyển thẳng và Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.