Trường Đại Học Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Hà Nội năm 2021

Trường ĐH Hà Nội năm 2021 tuyển 2.635 chỉ tiêu cho 25 mã ngành đào tạo, trong đó có 13 mã ngành thuộc khối ngôn ngữ nước ngoài và 12 mã ngành là các chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Điểm sàn của trường từ 16 điểm trở lên.