Trường Đại Học Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Hà Nội năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Hà Nội tuyển sinh theo các phương thức như sau:

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (gồm cả ưu tiên xét tuyển thẳng): chiếm 5% tổng chỉ tiêu.

- Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trưởng Đại học Hà Nội: chiếm 45% tổng chỉ tiêu.

- Xét kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022: chiếm 50% tổng chỉ tiêu.