Trường Học Viện Phòng Không – Không Quân năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Phòng Không - Không Quân hệ quân sự năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Phòng Không - Không Quân hệ quân sự năm 2019 là 398 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Kĩ Thuật Hàng Không có 105 chỉ tiêu, ngành Chỉ tiêu tham mưu Phòng Không, Không Quân và Tác Chiến là 293 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.