Trường Học Viện Phòng Không – Không Quân năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Phòng Không - Không Quân hệ quân sự năm 2020

Năm 2020, trường học viện phòng không không quân tuyển 392 chỉ tiêu và xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.