Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2023

Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2023 như sau:

- Xét tuyển kết hợp thi tuyển

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp áp dụng 01 phương thức tuyển sinh duy nhất là: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển .

Mã phương thức: MTC406. Trong đó:

+ Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ): TBC 05 học kỳ từ HKI lớp 10 đến
HKI lớp 12 môn Toán hoặc Văn.

+ Thi tuyển: thí sinh bắt buộc phải thi hai môn năng khiếu Bố cục màu (NK1) và
Hình họa (NK2) do Nhà trường tổ chức.

Thi sinh chọn 1 trong 2 tổ hợp sau:

H00: Văn - NK1-NK2 hoặc H07: Toán - NK1 - NK2.