Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm 2019

 Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp năm 2019 có 450 chỉ tiêu với phương thức xét tuyển là xét tuyển kết hợp thi tuyển. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.