Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm 2019

 Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp năm 2019 có 450 chỉ tiêu với phương thức xét tuyển là xét tuyển kết hợp thi tuyển. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: