Trường Khoa Quốc tế - Đại học Huế năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào Khoa Quốc tế - Đại học Huế năm 2023

Năm 2023, Khoa Quốc tế - Đại học Huế tuyển sinh đào tạo 3 ngành cụ thể như sau: Quan hệ Quốc tế; Truyền thông đa phương tiện và Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.