Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM 2022

Năm 2022, trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM xét tuyển theo 4 phương thức. Lần đầu tiên Trường ĐH Công nghệ thông tin TPHCM mở rộng đối tượng xét tuyển thẳng dành cho tài năng thể thao.