Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2019

Trường Đại học kinh tế Nghệ An công bố chỉ tiêu năm 2019 là 1100 học sinh. Trong đó, khoa Kế toán có chỉ tiêu cao nhất là 500 học sinh.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: