Trường Đại Học Phan Châu Trinh năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Phan Châu Trinh tiếp tục tuyển sinh 06 ngành: Y khoa (BS Đa khoa), BS Răng-Hàm-Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Quản trị bệnh viện (QTKD), Ngôn ngữ Anh theo nhiều hình thức xét tuyển.