Trường Đại Học Phan Châu Trinh năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2019

Năm 2019, Đại học Phan Châu Trinh có 400 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có hai ngành có 50 chỉ tiêu và 3 ngành có 100 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.