Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2020

Đại học Giao thông Vận tải TPHCM thông báo thông tin tuyển sinh năm 2020 với 2 phương thức xét tuyển. Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM năm 2020 cao nhất là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - 21 điểm.