Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2018

Năm 2019, Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM có 2050 chỉ tiêu hệ ĐH đại trà và 600 chỉ tiêu hệ chất lượng cao. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: