Trường Đại Học Đà Lạt năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Đà Lạt năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh 41 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy với 2.850 chỉ tiêu tuyển sinh.


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.