Trường Đại Học Đà Lạt năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Đà Lạt năm 2022

Các phương thức tuyển sinh năm 2022 vào trường Đại học Đà Lạt như sau:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả lớp 11 cộng với học kỳ 1 lớp 12, lấy tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

- Xét tuyển sử dụng kết kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Tp. HCM năm 2022 và kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng (nếu có);

- Xét tuyển thẳng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học.