Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Khoa học và Công nghệ tuyển sinh 600 chỉ tiêu. Điểm  sàn xét tuyển cho các ngành đào tạo trình độ đại học của USTH năm học 2021-2022 là 20 điểm.