Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2022

Năm học 2022-2023, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh theo 2 hình thức: tuyển sinh trực tiếp theo hình thức xét học bạ và phỏng vấn; tuyển sinh thông qua hệ thống của Bộ GD cho các ngành đào tạo về khoa học – công nghệ.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này