Trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Y dược Thái Bình năm 2019

Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2019 có 960 chỉ tiêu hệ chính quy, 140 chỉ tiêu Liên thông Đại học và 60 chỉ tiêu liên thông Đại học hệ vừa học vừa làm. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: