Trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Y dược Thái Bình năm 2022

Đại học Y dược Thái Bình thông báo một số điểm mới dự kiến áp dụng trong công tác tuyển sinh đại học năm 2022 như trường tuyển sinh thêm ngành mới là kỹ thuật xét nghiệm y học với 60 chỉ tiêu.

Ngoài ra, trường cũng dự kiến bổ sung một số tổ hợp xét tuyển khác nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội như Toán - Hóa - Anh, Toán - Sinh - Anh,... cho tùy từng ngành học.