Trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Y dược Thái Bình năm 2019

Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2019 có 960 chỉ tiêu hệ chính quy, 140 chỉ tiêu Liên thông Đại học và 60 chỉ tiêu liên thông Đại học hệ vừa học vừa làm. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.