Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Xây Dựng năm 2019

Năm 2019, ngành Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc nội thất) trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 50 chỉ tiêu; Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) 700 chỉ tiêu; Kỹ thuật môi trường 100 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.