Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Xây Dựng năm 2019

Năm 2019, ngành Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc nội thất) trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 50 chỉ tiêu; Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) 700 chỉ tiêu; Kỹ thuật môi trường 100 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: