Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Xây Dựng năm 2019

Năm 2019, ngành Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc nội thất) trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 50 chỉ tiêu; Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) 700 chỉ tiêu; Kỹ thuật môi trường 100 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.