Trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2021

Danh sách trúng tuyển Khoa Quốc Tế - Đại học Thái Nguyên năm 2020

Năm 2020, Khoa Quốc tế - trường ĐH Thái Nguyên tuyển sinh các ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Mức điểm sàn mà khoa đưa ra đối với tất cả các ngành là 18 điểm.