Trường Đại học Thành Đô năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thành Đô năm 2020

Trường Đại học Thành Đô thông báo tuyển sinh năm 2020 với 900 chỉ tiêu và xét tuyển theo 4 phương thức, trong đó: Phương thức 1 chiếm 55%, Phương thức 2 chiếm 20%, phương thức 3 chiếm 20% và phương thức 4 chiếm 5%.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021 (đợt 1), chi tiết điểm chuẩn như sau: