Trường Đại học Thành Đô năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thành Đô năm 2022

Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên) và xét tuyển theo điểm thi THPT.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Bộ Giáo dục giải thích

Bộ Giáo dục giải thích "trường Đại học" và "Đại học"

Những ngày gần đây chủ đề về "trường đại học" và "Đại học" đang được học sinh và sinh viên quan tâm, vậy 2 tên gọi này có gì khác nhau? Cùng lắng nghe Bộ Giáo dục giải thích dưới đây.