Trường Đại học Thành Đô năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thành Đô năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên ở 06 nhóm ngành đào tạo: Công nghệ - Du lịch – Ngôn ngữ - Kinh tế - Quản trị - Sức khỏe.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này