Trường Đại học Thành Đô năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thành Đô năm 2023

Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2023 theo các phương thức xét tuyển: 

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp THPT


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.