Trường Đại Học Duy Tân năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Duy Tân năm 2021

Trường Đại học Duy Tân vừa thông báo tuyển sinh năm 2021 với 6.000 chỉ tiêu và 3 phương thức xét tuyển. Năm nay, điểm Sàn xét tuyển ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt 22 điểm, Dược 21 điểm, Điều Dưỡng 19 điểm và tất cả các ngành còn lại là 14 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này