Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Sư phạm nghệ thuật trung ương năm 2020

Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương tuyển sinh các ngành Sư phạm âm nhạc, hội họa, thanh nhạc, piano,... trong đó ngành sư phạm âm nhạc, mỹ thuật có chỉ tiêu cao nhất là 200.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này