Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương năm 2022

Danh sách trúng tuyển Đại Học Sư phạm nghệ thuật trung ương năm 2022

4 phương thức xét tuyển Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương năm 2022 như sau: 

1. Tuyển thẳng

2. Xét điểm môn văn hóa (các ngành quản lý văn hóa, du lịch, công nghệ may)

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển kết quả học bạ THPT

3. Xét tuyển kết hơp với thi tuyển

4. Xét tuyển thẳng vào học bồi dưỡng kiến thức