Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2021

Năm 2021, trường đại học Quốc tế Bắc Hà tuyển sinh đại học chính quy cho 8 ngành đào tạo với 3 phương thức tuyển sinh: xét học bạ THPT, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và tổ chức thi tuyển.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này