Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2019

Chỉ tiêu của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2019 là 1540 chỉ tiêu. Trong đó 50% dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2019; 50% dựa trên xét tuyển học bạn THPT.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.