Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2019

Trường Đại học Quốc tế miền Đông năm 2019 có 500 chỉ tiêu, trong đó ngành quản trị kinh doanh có 200 chỉ tiêu. Trường xét tuyển dựa trên kết quả thi THPTQG năm 2019 hoặc dựa trên kết quả học tập THPT. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này