Trường Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển Đại học Kinh tế Luật - ĐHQG TPHCM năm 2022

Các phương thức xét tuyển của trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQGTPHCM 2022 gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng (tối đa 5% tổng chỉ tiêu); Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM (tối đa 20% tổng chỉ tiêu); Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 (khoảng 30-60% tổng chỉ tiêu); Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022 (khoảng 40-60% tổng chỉ tiêu);.....