Trường Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2023

Danh sách trúng tuyển Đại học Kinh tế Luật - ĐHQG TPHCM năm 2023

Năm 2023, Trường đại học Kinh tế - Luật có tổng 2.400 chỉ tiêu đại học (tăng 170 chỉ tiêu so với năm 2022). 

Nhà trường tuyển theo 5 phương thức vào 31 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, trường dự kiến mở mới chuyên ngành marketing số. Đồng thời, trường mở mới và tái cấu trúc các chương trình học. 


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.