Trường Đại Học Bình Dương năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Bình Dương năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Bình Dương là 2060 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: