Trường Đại Học Bình Dương năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Bình Dương năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Bình Dương tuyển 1800 chỉ tiêu theo 06 phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ); Thi tuyển đầu vào do Trường Đại học Bình Dương tổ chức; ...

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này