Trường Đại Học Bình Dương năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Bình Dương năm 2021

Trường Đại học Bình Dương tuyển 1384 chỉ tiêu năm 2021. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành năm nay dao động từ 15 - 21 điểm tùy từng ngành đào tạo. 


Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) TPHCM đã công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo 4 phương thức (Phương thức 1b; Phương thức 2; Phương thức 4 và Phương thức 5).