Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội năm 2020

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố phương án tuyển sinh năm 2020, theo đó trường tuyển 5.700 chỉ tiêu, trong đó tại Hà Nội tuyển 4.200 chỉ tiêu. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) thấp nhất của trường năm nay là 16 điểm.Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021 (đợt 1), chi tiết điểm chuẩn như sau: