Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2020

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội năm 2019 có tổng chỉ tiêu là 4200 học sinh.  Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học Giao thông Vận tải (cơ sở phía Bắc ) 14,5 đến 18 điểm.

Xem dưới đây danh sách trúng tuyển của trường. Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2020

Sở GD tỉnh Hải Dương đã chính thức công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 gồm 39 trường THPT công lập và trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi.