Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2019

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội năm 2019 có tổng chỉ tiêu là 4200 học sinh.  Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học Giao thông Vận tải (cơ sở phía Bắc ) 14,5 đến 18 điểm.

Xem dưới đây danh sách trúng tuyển của trường. Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: