Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2019

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội năm 2019 có tổng chỉ tiêu là 4200 học sinh.  Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học Giao thông Vận tải (cơ sở phía Bắc ) 14,5 đến 18 điểm.

Xem dưới đây danh sách trúng tuyển của trường. Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.