Trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Quân Y hệ Quân Sự  năm 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh học viện Quân y năm 2020 là 410 chỉ tiêu, trong đó trường dành 143 chỉ tiêu xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này