Trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Quân Y hệ Quân Sự  năm 2019

Chỉ tiêu học viện Quân Y hệ Quân sự năm 2019 của Học viện là 330 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam là 116 chỉ tiêu. Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc là 214 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.