Trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Quân Y hệ Quân Sự  năm 2019

Chỉ tiêu học viện Quân Y hệ Quân sự năm 2019 của Học viện là 330 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam là 116 chỉ tiêu. Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc là 214 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: