Trường Đại Học Sân Khấu, Điện Ảnh TPHCM năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM năm 2018

Điểm chuẩn đại Học Sân Khấu, Điện Ảnh TP. Hồ Chí Minh sẽ được xác định dựa hai tiêu chí tuyển sinh đó là thi tuyển và xét tuyển. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 205 học sinh.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.