Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2019

Trường Đại học thông báo tuyển sinh năm 2019 cho tất cả các ngành đào tạo đại học với 1883 chỉ tiêu dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia và 297 chỉ tiêu dựa vào phương thức khác.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.