Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Lục Quân 1 năm 2021

Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2021 tuyển 594 chỉ tiêu là thí sinh Nam từ tỉnh Quảng Bình trở ra. Theo đó, trường tuyển 04 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội. 

Trong xét tuyển đợt 1, nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.