Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ quan chính Trị năm 2021

Trường sĩ quan chính trị năm 2021 tuyển 691 chỉ tiêu. Trong đó, 449 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc và 242 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía nam.