Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ quan chính Trị năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của trường Sĩ quan chính Trị năm 2019 là 639 chỉ tiêu. Phương thức xét tuyển của nhà trường dựa  trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.