Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ quan chính Trị năm 2023

Trường sĩ quan chính trị năm 2023 tuyển thí sinh trong cả nước với 453 chỉ tiêu Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Trong đó, trường tuyển 294 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.