Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ quan chính Trị năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của trường Sĩ quan chính Trị năm 2019 là 639 chỉ tiêu. Phương thức xét tuyển của nhà trường dựa  trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: