Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ quan chính Trị năm 2020

Trường sĩ quan chính trị năm 2020 tuyển 651 chỉ tiêu. Trong đó, 423 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc và 228 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía nam.


Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021 (đợt 1), chi tiết điểm chuẩn như sau: