Trường Đại Học Hồng Đức năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Hồng Đức năm 2022

Trường Đại học Hồng Đức sử dụng đồng thời 6 phương thức tuyển sinh năm 2022, cụ thể: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc 2021; Sử dụng kết quả học tập ở THPT; ....