Trường Đại Học Hồng Đức năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Hồng Đức năm 2020

Năm 2020, Trường đại học Hồng Đức tuyển sinh 30 ngành trình độ ĐH và 1 ngành cao đẳng (CĐ) hệ chính quy với tổng số 1.360 chỉ tiêu. Trong đó có 1.310 chỉ tiêu trình độ ĐH và 50 chỉ tiêu trình độ CĐ Giáo dục Mầm non.