Trường Đại Học Hồng Đức năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Hồng Đức năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Hồng Đức là 1760 chỉ tiêu. Trong đó, 1530 chỉ tiêu dành cho hệ Đại học, 110 chỉ tiêu dành cho hệ cao đẳng sư phạm; 70 chỉ tiêu hệ cao đẳng và 50 chỉ tiêu trung cấp sư phạm. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.