Trường Đại Học Hồng Đức năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Hồng Đức năm 2021

Năm 2021, Trường đại học Hồng Đức tuyển sinh 30 ngành trình độ ĐH và 1 ngành cao đẳng (CĐ) hệ chính quy với tổng số 1.810 chỉ tiêu. Trong đó có 1.760 chỉ tiêu trình độ ĐH và 50 chỉ tiêu trình độ CĐ Giáo dục Mầm non. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2021 từ 11.33 - 15 điểm tùy từng ngành. 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này