Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường ĐH sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng có 2850 chỉ tiêu tuyển sinh cho 39 ngành đào tạo ở 4 khối ngành. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.