Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường ĐH sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng có 2850 chỉ tiêu tuyển sinh cho 39 ngành đào tạo ở 4 khối ngành. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.