Trường Học Viện Âm Nhạc Huế năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện âm nhạc Huế năm 2019

Trường Học viện Âm nhạc Huế năm 2019 có 150 chỉ tiêu năm 2019. Ngành Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương tây và Biểu diễn nhạc cụ truyền thống đều có 35 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này