Trường Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh năm 2022

Danh sách trúng tuyển Học viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh năm 2021

Năm 2021, Học viện Ngân hàng xét tuyển dựa trên 4 phương thức. Mức điểm sàn các ngành xét tuyển theo kết quả tốt nghiệp THPT năm 2021 là 21 điểm. 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này