Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh đào tạo 28 ngành hệ ĐH với tổng chỉ tiêu 1.800


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.