Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN năm 2020 

Năm 2020, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội có 1650 chỉ tiêu tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo phương thức khác.