Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN năm 2019

Tổng chỉ tiêu năm 2019 của Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐH QGHN năm 2019 là 1490 chỉ tiêu. Trong đó, 1460 chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi THPTQG năm 2019, 30 chỉ tiêu còn lại là xét tuyển theo phương thức khác. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.