Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2023

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tuyển sinh 2000 chỉ tiêu, trong đó xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 800 chỉ tiêu và kết quả học tập cấp THPT là 1.200 chỉ tiêu.


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.