Trường Đại Học Phan Thiết năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Phan Thiết năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Phan Thiết tuyển sinh 17 chuyên ngành đào tạo. Dự kiến Trường sẽ mở thêm các chuyên ngành: Dược, Điều dưỡng, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Kiến trúc, Dinh Dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật điện, Truyền thông Đa phương tiện, Quản trị Kinh doanh Vận tải Hàng không.