Trường Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Ngân Hàng - Phân viện Phú Yên năm 2023

Năm 2023, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên tuyển 300 chỉ tiêu cho 3 chương trình đào tạo là: Tài chính, Ngân hàng; Kế toán.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.