Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển tài năng, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy.

Đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021: mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất cả các ngành/chương trình đào tạo là 23,0 điểm.