Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân có 5650 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó đối với diện tuyển thẳng: Chỉ tiêu chiếm không quá 5% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường; đối với diện xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Chỉ tiêu chiếm không ít hơn 75% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu trường. Phương thức xét tuyển theo ngành, xét từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng, đối với diện xét tuyển kết hợp: xét theo hồ sơ dự tuyển, chỉ tiêu xét tuyển chiếm không quá 20% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới. 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này