Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021 là 6.000 thí sinh, với 54 chương trình đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2021 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 20 điểm.