Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh 3.060 chỉ tiêu đại học chính quy theo 03 phương thức. Điểm sàn các ngành đạo tào của trường năm nay dao động từ 16 - 18 điểm tùy từng ngành.