Trường Đại Học Lạc Hồng năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Lạc Hồng năm 2021

Năm 2021, trường Đại Học Lạc Hồng tuyển sinh 17 ngành đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là từ 15 điểm.